Kontakt

 

Nikolai Stenfors

Om programmet och dess innehåll:
Nikolai Stenfors
Universitetslektor, docent, överläkare
Enheten för medicin, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå Universitet
Plan 5, Hus 10, Östersunds sjukhus, 83183 Östersund
tel 063-153417, mob 070-6092778
nikolai.stenfors@gapps.umu.se

Om anmälan, avanmälan och praktiska frågor:

Kurs &Konferens
Jonas Lindqvist, Tfn: 070-64 24 621