Medverkande

Marika Griehsel, moderator

Frilansjournalist och dokumentärfilmare Marika Griehsel har under många år haft Afrika som sin arbetsplats, främst som SVT:s korrespondent under 1990-talet då hon bevakade Nelson Mandelas frigivning och Sydafrikas första demokratiska val. Numera är Marika under delar av året bosatt i byn Gimdalen i Bräcke kommun och anordnar kunskapsresor i samarbete med sin partner Simon Stanford.  Marika har under det senaste året även arbetat med Medieinstitutet Fojo, Linnéuniversitetet och lett en internationell projektstudie om hur  hur hot och hat över internet mot kvinnliga journalister påverkar deras yrkesutövning och leder till självcensur. Foto: Magnus Aronsson

Katti Hoflin, Kulturchef, Västra Götalandsregionen

Katti är kulturchef på Västra Götalandsregionen. Tidigare har hon bland annat varit ordförande i regeringens Läsdelegation, haft chefstjänst som stadsbibliotekarie på Stadsbiblioteket i Stockholm samt varit verksamhetschef på Helsingborgs kulturskola. Hon har också varit chef för barn- och ungdomsverksamheterna på Kulturhuset i Stockholm och anlitad som expert inom Statens Kulturråd. Katti har också arbetat med musik och författande. För många är hon ett känt ansikte från sin tid som programledare för teveprogram som Bullen, Bolibompa och Nu är det NU.

 

Souzan Ibrahim, poet, författare, journalist

''Souzan Ibrahim är en välkänd poet, författare och journalist från Syrien. Hon har publicerat tre novellsamlingar och fyra diktsamlingar, och blivit översatt till franska. Många av hennes skönlitterära texter sätter syriska kvinnor i fokus. Som journalist har hon skrivit mängder av artiklar med fokus på kultur, mänskliga relationer och arabiska kvinnors rättigheter. Sedan 2018 är hon fristadsförfattare i Östersund. Det finns idag 24 fristäder i Sverige. Fristäderna ingår i det internationella nätverket ICORN, en medlemsorganisation för städer, kommuner, landsting eller regioner som arbetar för yttrandefrihet. Fristäderna  ger temporärt skydd genom ett tvåårigt residens för förföljda författare, journalister, bloggare, fotografer, konstnärer och andra kulturarbetare. Foto: Karin Gahnström Jonsson

Karin Thomasson, Sveriges kommuner och landsting

''

Karin är 4:e vice ordförande i Sveriges kommuner och landsting och dessutom ordförande i Kultur- och fritidsnämnden i Östersund. Hon har arbetat med kulturfrågor politiskt sedan 2007 och innan dess som kulturskolelärare, bland annat i Bräcke kommun. Karin är dessutom starkt engagerad i samiska frågor och är ordförande i det sydsamiska kulturcentret Gaaltije i Östersund.

 

 

Spilloteket

Spilloteket är grundarna Camilla Abrahamsson, Frida Kjellgren och Linda Vestbergs innovation för att göra världen till en bättre plats för alla. Sedan 2014 har arbetet lett till utmärkelser som Årets Formbärare 2015 av Svensk Form Jämtland  och UNDP Sveriges pris Bästa kommunikation av de globala målen 2018. Spilloteket är en kreativ demokrativerkstad och ett pedagogiskt forum som använder sig av spillmaterial från industrier. Den färgsprakande verksamheten vänder sig i huvudsak till barn och unga men de arbetar även med fortbildning för skolor och företag samt föreläsningar – hela tiden med fokus på kreativitet som kraft för förändring.

Victoria Piirainen, UNDP Sverige

På uppdrag av UNDP Sverige arbetar Viktoria Piirainen ideellt med att informera om de Globala målen och Agenda 2030, främst i skolor och bland unga. I sitt föredrag kommer hon berätta om sina erfarenheter, reflektioner från sina möten. Viktoria är tidigare medlem i Västernorrlands ungdomsråd.

 

 

Risanda Nilsson, musiker

Sisanda är en sångerska och låtskrivare från Sydafrika som sedan 2014 bor i Östersund. Henes musikaliska karriär tog fart 2011 då hon spelade på olika jazzfestivaler i Sydafrika på sitt modersmål Xhosa. Sedan några år har hon arbetat med producenten Markus Göransson och börjat mixa hennes musikaliska Xhosa-rötter med retrodoftande soul och pop. Hon vann 2017 års Jämtlandsfinal av P4 med låten ”If this love”. Under 2018 har hon släppt två singlar och bland annat spelat på Storsjöyran och Kluksfestivalen.

Anna Söderbäck, direktör, Konstnärsnämnden

Anna har en bakgrund som ordförande i KLYS (Konstärliga och Litterära Yrkesutövares Samarbetsnämnd) och har också erfarenhet som sångerska, producent och konstnärlig ledare. Konstnärsnämnden är en myndighet som har till uppgift att främja möjligheter för konstnärer att vidareutveckla sitt konstnärskap och stödja nyskapande kultur samt analysera och sprida kunskap om konstnärernas villkor. Foto: Johan Westin

Andreas Brännlund, North Cultitude

''Andreas är konstnär och kulturentreprenör bosatt i Härnösand, Östersund och Trondheim. Han är kreativ ledare för samtidskonstmötesplatsen Lat.63 art arena på Frösö Park i Östersund. Som konstnär har Andreas varit inblandad i visionsarbete med flera stadsutvecklingsprojekt som Norra kajen Sundsvall, Frösö Park Östersund och Kreativ Vision Härnösand. Andreas är initiativtagare och grundare till nätverket North Cultitude 6263 som funnits i 6 år och har som mål att knyta konst och kulturskapare tillsammans med projekt och utbyten längs 62 och 63 breddgraden och jorden runt. Idag har nätverket kontakter och projekt med kreatörer från Nuuk på Grönland till Surgut i Västsibirien.

Linda Forss, sångerska, berätterska och infotainer

Linda Forss är samhällsbyggare. Ibland som berättare, sångerska och infotainer. Ibland som affärsutvecklingscoach, hållbarhetsföreläsare och moderator. Hon är bland annat stolt mamma till Jämtlands läns enda biogasanläggning för fordonsbränsle och till den musikaliska berättarföreställningen ”Berg och bottnar” som hon gör tillsammans med Janne Hemmingson och Jens Comén. Under Kulturtinget medverkar hon med en skräddarsydd betraktelse med trådar till Sydafrika, Sverige och våra systemvillkor.

Gustav Kaape, konstnär

Kape är konstnär och musiker, bosatt i Östersund och Bergs kommun. Han möter ofta ungdomar i workshops med inriktning på gatukonst och hiphopkultur, ofta i egenskap av lärare på Kulturskolan i Östersund.

 

 

 

 

Rickard Gramfors, Folkets hus & Parker

Richard är producent för Live på bio på Folkets Hus & Parker. Han är digitalbiopionjär sedan 2002 och livesände David Bowie till biografer redan 2003. Live på bio distribuerar över 60 direktsända eller inspelade evenemang på bio per år till drygt 200 biografer i Sverige, men även i övriga Norden. Bland utbudet märks Metropolitanoperan (New York), Bolsjojteatern (Moskva), National Theatre (London), Berlinfilharmonikerna, Kungliga Operan (Stockholm) och Göteborgs symfoniker.

Ann-Cathrine Fröjdö, Riksteatern

''Ann-Cathrine är projektledare och producent på Riksteatern. Hon har under ett flertal år jobbat med utvecklingsprojekt och produktioner på Riksteatern. Dessutom har hon koordinerat tvärsektoriellt samarbete för tillgänglighet, textning och ny teknik inom ramen för bland annat Sverige-Finland samarbetet.

 

 

Lotten Wallenhed, konstpedagog

Lotten arbetar som konstpedagog i Region Jämtland Härjedalen sedan 2012. Verksamheten vänder sig främst till unga mellan 12-25 år och dess pedagoger. Utgångspunkten är samtidskonst där hon tar avstamp i olika frågeställningar och teman för att föra in det i ett eget skapande med olika konstnärliga tekniker. Hon erbjuder elever och pedagoger kompetensfortbildning inom samtidskonst och konstpedagogik, arrangerar och erbjuder workshops samt Konstkollo.

 

Katarina L Gidlund, Mittuniversitetet

Katarina är professor i informatik på Mittuniversitetet. Hon är
digitaliseringsforskare med fokus på kritiska studier av digitalisering och samhällsförändring samt forskningsledare för Forum för digitalisering.

 

 

Karin Westling, Kulturrådet

Karin arbetar som handläggare på Kulturrådet sedan 2012 och samordnar bland annat myndighetens sektorsuppdrag inom funktionshinderpolitiken. Under 2018 var hon projektledare för Kulturrådets uppdrag att göra en nationell översyn inom området kultur och hälsa. I Kulturrådets rapport till regeringen ges bland annat en bild av hur kultursektor och hälso- och sjukvårdssektor i samtliga län arbetar med kultur och hälsa, och hur de samverkar. Karin kommer att presentera resultat och slutsatser från arbetet.

 

Peter Björkman, Kulturrådet

''Peter är handläggare för Stärkta bibliotek på Kulturrådet. Stärkta bibliotek är ett regeringsuppdrag som syftar till att öka utbudet och tillgängligheten till landets biblioteksverksamhet, inte minst när det gäller likvärdighet mellan olika delar av landet och grupper i befolkningen. Presentationen kommer att fokusera på Stärkta bibliotek som bidragsform, men kommer även att informera om den pågående kartläggning av bibliotekens villkor i glesbygd som görs inom ramen för satsningen.

 

Jenny Löfström Ellversson, Kulturrådet

Jenny är verksamhetsansvarig för Kulturskolecentrum på Kulturrådet. Sveriges kulturskolor är viktiga. Inte bara för barn och ungas personliga upplevelser av kultur utan också ur ett större samhällsperspektiv. Med kulturskolan läggs en viktig grund för skapande, delaktighet och återväxt av konstnärer och kulturutövare. Landets kulturskolor skiljer sig mycket mellan varandra och de har olika utmaningar. Det har länge funnits en efterfrågan på nationella stödinsatser och 2018 fick Kulturrådet i uppdrag att inrätta ett nationellt resurscentrum för kulturskolorna.

 

Karl-Johan Rahm, Region Västernorrland & Kajsa Larsson, Ålsta Folklhögskola

Karl-Johan är bibliotekskonsulent vid Länsbiblioteket Västernorrland. Han har arbetat som bibliotekarie, översättare och folkhögskolelärare med inriktning kultur, kommunikation och medier. Under åtta år arbetade han med utvecklingsfrågor, administration och journalistik i Kambodja och Afghanistan. Han är tidigare ledamot i Stockholms konstråd och talar högt i sömnen på khmer. Kajsa är en crazy cat lady som jobbar som motivationspedagog på Ålsta folkhögskola i Sundsvall. Den andra halvtiden ägnar hon åt projektet ”Building capacity to address literacy challenges and enhance democratic engagement in Västernorrland and Mombasa” tillsammans med Karl-Johan. Projektet löper över tre år och finansieras av Sida genom ICLD (Internationellt Centrum för Lokal Demokrati).

Henrik Winzell & Co

''Henrik är musiklärare som brinner för relationer, samarbeten och ”tillsammanskultur”. Har varit med och byggt upp Musikerlinjen vid Ålsa folkhögskola i Fränsta och vikarierar nu som utvecklingsledare och samordnare för Region Västernorrlands folkhögskolor. Tillsammans med Linda Mattsson Bolin, pedagog på Allmän linje vid Ålsta folkhögskola, Tomas Håkki Eriksson, pedagog och linjeledare på Konstlinjen vid Ålsta folkhögskola, Mattias Jaktlund, Verksamhetschef/Rektor vid Folkuniversitetet i Jämtland/Härjedalen och Eva Malm, ombudsman på ABF Jämtland så genomför han ett seminarium kring folkbildningens många kopplingar till social hållbarhet.

Ingrid Printz, Region Jämtland Härjedalen

''Ingrid är kulturchef på Region Jämtland Härjedalen.

 

 

 

 

 

Maria Oldenmark, Region Västernorrland

''Maria är kulturchef på Region Västernorrland.