Program

Tisdag 30 okt

11.00 Registrering

11.30 Lunch

13.00 Pass 1 – Välkomna till Kulturtinget Tema Hållbarhet
13.00 Välkomna till Bräcke – Jörgen Persson, kommunstyrelsen Bräcke kommun och Robert Uitto, Regionala Utvecklingsnämnden Region Jämtland Härjedalen
13.15 Vad har kultur med klimatförändringarna att göra? Allt. – Spilloteket
13.40 Erfarenheter som ung hållbarhetsambassadör – Viktoria Piirainen, UNDP
14.00 Kultur och hållbarhet – Karin Thomasson, 4 vice ordförande i SKL

14.20 Fika

15.00 Pass 2 – Trendspaningar
1) Konstnärspolitik – Anna Söderbäck, Konstnärsnämnden
2) Kulturskolan – Jenny Löfström Ellverson, Kulturrådet
3) Bibliotek – Peter Björkman, Kulturrådet

16.00 Paus

16.10 Pass 3 – Valbara seminarier
1) Digital scenkonst åt alla. Med Folkets hus & Parker och Riksteatern. Moderator: Anna Lundström, kulturchef, Bräcke kommun
2) Folkbildning och social hållbarhet. Med pedagoger och personal från folkhögskolor och studieförbund. Moderator: Henrik Winzell, folkhögskolesamordnare, Region Västernorrland.
3) Hur når vi barn och unga med kultur? Med Gustav Kaape, konstnär och kulturskolelärare, Lotten Wallenhed , konstpedagog och Jenny Löfström Ellverson, Kulturrådet. Moderator: Jimmy Eriksson, kultursamordnare, Region Rämtland Härjedalen

17.10 Pass 4 – Samtal och framträdandeSouzan Ibrahim, fristadsförfattare i Östersunds kommun

17.40 Paus

18.00 Middag – Konsert med Sisanda Nilsson

Onsdag 31 okt

8.45 Pass 1 – God morgon – Uppsummering och utblick
8.50 Fett slitigt arbete! … och en berättelse som håller. – Linda Forss
9.15 Kultur för ett hållbart samhälle – Katti Hoflin, Västra Götalandsregionen

9.50 Fika

10.20 Pass 2 – Hållbara projekt
1) Konst över gränser: North Cultitude – Andreas Brännlund
2) Mombasa och Västernorrland för större demokratiskt engagemang – Karl Johan Rahm och Kajsa Larsson

10.50 Paus

11.00 Pass 3 – Trendspaningar
1) Jämställdhet – Marika Griehsel
2) Kultur och hälsa – Karin Westling, Kulturrådet
3) Digitalisering – Katarina Gidlund, Mittuniversitetet

12.00 Pass 4 –  Avslut – De regionala kulturcheferna presenterar kommande kulturplaner 2019-2022

12.30 Lunch

Utställningar

Hard Rain Project

Hard Rain Project is the creation of documentary photographer Mark Edwards. Together with writer and environmental adviser Lloyd Timberlake in the US and environmental film-maker Dag Jonzon in Sweden, we work with world-renowned artists and scientists to bring alive the issues around sustainable development for students and public audiences. The project got its name from our first exhibition Hard Rain – a collaboration between Bob Dylan and Mark Edwards based on Dylan’s poetic masterpiece “A Hard Rain’s A-Gonna Fall”. Each line of the song is illustrated with a photograph depicting the challenges we face in the 21st century, from social injustice to our headlong collision with nature. Hard Rain and the accompanying book and film launched at the Eden Project in Cornwall, England in 2006. Since then, some 15 million people across every continent in the world have viewed it. WHOLE EARTH? followed in 2015 and has been shown at nearly 100 universities and colleges around the world. This updated version focuses attention on the Sustainable Development Goals. http://www.hardrainproject.com/

Globala målen – för hållbar utveckling!

Technichus Science Center i Härnösand har i samarbete med SIDA fått möjligheten att bygga tre identiska utställningsmoduler. Modulerna ska sprida kunskap om de globala målen genom en ny spännande interaktiv lösning. Modulerna är byggda som ”portaler” där användaren själv påverkar innehållet genom att välja en kloss med ett miljömål och placera den i portalens ram, som då aktiverar en kort informationsfilm om målet. Modulerna turnerar runt på bibliotek i Dalarna, Jämtland samt Västernorrlands län, och på det sättet vill Technichus nå allmänheten och framtidens samhällsinvånare på ett spännande sätt, och informera att alla kan bidra och skapa en ljusare framtid tillsammans. Under Kulturtinget hittar du en av modulerna på biblioteket.